[sv-discuss] Översättningsfråga CHI2FÖRD och CHI2INV

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Översättningsfråga CHI2FÖRD och CHI2INV

Hej

Jag har jobbat på översättningen av LibreOffice 4.2 och stött på ett
litet problem vid översättningen av Calc-funktionerna CHI2FÖRD och
CHI2INV. Problemet är att dessa har två motsvarigheter på engelska.

Anledningen till att det har blivit så är att Excel har lagt till två
nya funktioner som är tänkta att ersätta en äldre version. Den svenska
Excelversionen översätter både den äldre funktionen (CHIDIST) och den
nyare (CHISQDIST) till CHI2FÖRD. Detta har vi inte möjlighet att göra i
LibreOffice det måste finnas unika namn annars använd det engelska
funktionsnamnet för en av funktionerna (vilken har vi inte kontroll över).

Mitt förslag på lösning är att den äldre funktionen CHIDIST översätts
till CHI2FÖRDELNING och den äldre CHIINV översätts till CHI2INVERS. Jag
föredrar att ändra den äldre funktionen och inte den nyare, är att jag
antar att dessa sakta men säkert kommer att fasas ut från Excel och jag
vill i så stor utsträckning som möjligt hålla kompatibilitet i
översättningen av funktionsnamn.

Om någon har bättre förslag så är jag idel öra. Det är dock något
brådskande att hitta bättre namn då 4.2 släpps i slutet av månaden.
Helst ändrar jag inte namn på funktionerna i efterhand om det inte finns
mycket goda skäl till att göra det.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Översättningsfråga CHI2FÖRD och CHI2INV

Hej Johnny

Johnny Rosenberg skrev 2014-01-05 20:06:
> Jag googlade lite på Excel-funktionerna du nämnde eftersom jag inte
> har Excel (har ju inte ens Windows). Varför inte följa samma mönster
> som de engelska namnen?
> För det första såg jag att de använder en punkt i CHISQ.DIST men inte
> i CHIDIST. Dessutom är SQ inte med i det gamla namnet. SQ motsvaras ju
> av 2, egentligen ² på svenska, så jag föreslår följande:
> CHIDIST → CHIFÖRD
> CHISQ.DIST → CHI2.FÖRD
> och motsvarande för inverserna.
CHIFÖRD var min första tanke med. Det som tog emot lite var att ge
funktionen ett "luddigare" namn än den har idag, jag menar man kallar ju
funktionen för chitvåfördelning. Jag övervägde även CHIKVADFÖRD men har
aldrig hört någon säga chikvadratfördelning varför jag valde att inte
ändra till det.

När det kommer till användning av punkter så finns redan följande varianter:
CHI2.FÖRD.RT
CHI2FÖRD
CHI2.FÖRD

Efter din kommentar så har jag dock svängt lite igen och för tillfället
så översätter jag CHIDIST -> CHIFÖRD samt CHIINV -> CHIINV.
En stor del av anledning till detta är att ha konsekventa förkortningar
av funktionsnamnen, dvs. alltid förkorta fördelning till FÖRD och invers
till INV.

Tyvärr finns det en hel del kring språkbruket i dessa funktioner som
skulle behöva ses över, jag såg bland annat att det grekiska tecknet chi
har stavningen ki medan vi använder chi i funktionsnamnen. Inget jag har
tid att grotta ner mig i just nu tyvärr... :(
--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted