[sv-discuss] Sista anmälningsdagen till LibreOffice-konferensen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Sista anmälningsdagen till LibreOffice-konferensen

Om det är någon som planerat att åka på LibreOffice-konferensen i Berlin
17-19 oktober så är det sista anmälningsdagen idag. Jag kommer att vara
på plats, så om ni åker får ni gärna höra av er.

--
Med vänlig hälsning
Niklas Johansson


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted