[sv-discuss] Studie inom open source, intervjuer.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Sebastian Skytt Sebastian Skytt
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Studie inom open source, intervjuer.

Hejsan allihopa! Vi är nuvarande två studenter som utför en studie inför
vår kandidatexamen.
Vi följer i vår studie tidigare forskning kring open source och vill kolla
på hur förtroende/tillit påverkar open source projekt.

Vårt mål är att utföra ett par intervjuer med individer som har kunskap
kring, och har deltagit i open source projekt.

Intervjun kommer att ske på dina villkor, när det passar dig och hur det
bäst passar dig. De frågor vi kommer att ställa kommer enbart att vara
kring din erfarenhet av open source, hur de projekt du har deltagit i
arbetar, etc.
Just nu är vi i stort behov av deltagare till våra intervjuer då deadline
börjar komma ifatt oss. Vi skulle verkligen uppskatta om du skulle vara
villig att delta i en intervju.

Som sagt så kan intervjun ske hur och när du vill, över mail, samtal genom
skype eller chatt. Det vi vill åt är enbart den kunskap och erfarenhet ni
besitter inget annat.

Vi är i princip nybörjare kring den praktiska delen av open source, då vi
själva inte har deltagit i några projekt så ni behöver inte vara oroliga
att intervjun kommer att vara invecklad eller svår.

Är ni intresserade av att delta, svara gärna på detta e-mail eller kontakta
mig här för ytterligare information [hidden email] .

/Tack för att ni tog del av denna information, Sebastian Skytt & Karl Pahne.

PS, om detta är mail opassande för denna mail-lista så ber vi om ursäkt.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted