[sv-discuss] Två små fel i översättningen

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Påvel Nicklasson Påvel Nicklasson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-discuss] Två små fel i översättningen

Hej!

Jag har sedan ganska länge irriterat mig på två små fel i översättningen av
OOo/LibO.

1. I Writer: Fönstret för Formatmallar och formateringar (F11). På
rullmenyn längst ner finns alternativet "All formatmallar" bör vara: "Alla
formatmallar".

2. I Impres:Fönstret för Aktiviteter (som standard synligt till höger).
Längst ner finns alternativet "Bildsväxling" bör vara: "Bildväxling".

Jag bifogar två bilder för att visa vad jag menar. Jag hoppas att alla
håller med mig och att det går att fixa ändringarna!

Vänliga Hälsningar
Påvel

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Daniel Melin Daniel Melin
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Två små fel i översättningen

 >>> On Friday, 31 August, 2012 at 10:09, Påvel
Nicklasson<[hidden email]>
wrote:
 
> Jag bifogar två bilder för att visa vad jag menar. Jag hoppas att
alla
> håller med mig och att det går att fixa ändringarna!

Jag håller med dig. :-)

/Daniel


Daniel Melin
Kammarkollegiet
Statens inköpscentral
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Telefon: +46 8 700 07 74
SMS: +46 73 427 57 22
E-mail: [hidden email]
www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Två små fel i översättningen

Jag med. Ser till att det blir fixat på en en gång. ;-)

Tack för rapporten, mycket uppskattat.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Daniel Melin skrev 2012-08-31 10:12:

>   >>> On Friday, 31 August, 2012 at 10:09, Påvel
> Nicklasson<[hidden email]>
> wrote:
>  
>> Jag bifogar två bilder för att visa vad jag menar. Jag hoppas att
> alla
>> håller med mig och att det går att fixa ändringarna!
> Jag håller med dig. :-)
>
> /Daniel
>
>
> Daniel Melin
> Kammarkollegiet
> Statens inköpscentral
> Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
> Telefon: +46 8 700 07 74
> SMS: +46 73 427 57 22
> E-mail: [hidden email]
> www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
jotab jotab
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-discuss] Två små fel i översättningen

Det är jättebra att vi får rapporter så fort en översättning ser fel ut! Jag har försökt klicka igenom massa menyer för att se om något ser galet ut, men det finns MYCKET menyer att se i vårt lilla program.

Således: Fortsätt rapportera!

----- Original Message -----
From: Niklas Johansson
[mailto:[hidden email]]
To: [hidden email]
Sent: Fri,
31 Aug 2012 10:24:21 +0200
Subject: Re: [sv-discuss] Två små fel i
översättningen


> Jag med. Ser till att det blir fixat på en en gång. ;-)

Tack för
> rapporten, mycket uppskattat.

Med vänlig hälsning
Niklas
> Johansson

Daniel Melin skrev 2012-08-31 10:12:

>   >>> On Friday, 31
> August, 2012 at 10:09, Påvel
> Nicklasson<[hidden email]>
> wrote:
>
>  
>> Jag bifogar två bilder för att visa vad jag menar. Jag hoppas att
>
> alla
>> håller med mig och att det går att fixa ändringarna!
> Jag
> håller med dig. :-)
>
> /Daniel
>
>
> Daniel Melin
> Kammarkollegiet
>
> Statens inköpscentral
> Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
>
> Telefon: +46 8 700 07 74
> SMS: +46 73 427 57 22
> E-mail:
> [hidden email]
>
> www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral
>
>


--
Unsubscribe
> instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines +
> more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive:
> http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this
> list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted