[sv-users] Anteckningsvy?

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Mikael Olovsson Mikael Olovsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Anteckningsvy?

Hej
 Vad betyder det här. Hittar inget i Hjälp eller inställningar
Kör mac OS 10.8
Dokumentet är öppnat från äldre Excel-formatMicke
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Mikael Olovsson Mikael Olovsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Anteckningsvy?

Skärmdumpen försvann visst
nytt försök


17 maj 2016 kl. 14:13 skrev Mikael Olovsson <[hidden email]>:

> Hej
> Vad betyder det här. Hittar inget i Hjälp eller inställningar
> Kör mac OS 10.8
> Dokumentet är öppnat från äldre Excel-format
>
>
>
> Micke
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Anteckningsvy?

Tror inte du  kan bifoga något till listan!
//Jan
Den 2016-05-17 kl. 14:17, skrev Mikael Olovsson:

> Skärmdumpen försvann visst
> nytt försök
>
>
> 17 maj 2016 kl. 14:13 skrev Mikael Olovsson <[hidden email]>:
>
>> Hej
>> Vad betyder det här. Hittar inget i Hjälp eller inställningar
>> Kör mac OS 10.8
>> Dokumentet är öppnat från äldre Excel-format
>>
>>
>>
>> Micke
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
>> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Anteckningsvy?

Lite osäker vad det kan vara, men du kan ha fått med en "kommentar" på
något sätt?.

https://help.libreoffice.org/Impress/View/sv (för Impress)
"Byter till vyn för anteckningssida, där du kan infoga anteckningar på
bilderna. Anteckningar är dolda för åhörarna när du gör din presentation."

Har du testat att spara?
Sparas dokumentet?


eller kanske bättre länk?

https://help.libreoffice.org/Common/Comment/sv
"När du infogar en kommentar i en cell visas en förklaringsruta där du
kan skriva texten. En liten kvadrat högst upp till höger i en cell
markerar platsen för en kommentar. Om du vill att kommentaren ska visas
permanent högerklickar du på cellen och väljer *Visa kommentar*.

Du kan ändra objektegenskaperna för en kommentar, exempelvis
bakgrundsfärger, om du väljer *Visa kommentar* (se ovan) och
högerklickar på kommentaren (dubbelklicka inte på texten).

För att redigera en synlig kommentar, dubbelklicka på kommentarstexten.
För att redigera en kommentar som inte alltid visas, högerklicka i
cellen som innehåller kommentaren och välj *Infoga kommentar*. För att
ändra kommentarstextens formatering högerklickar du på kommentarstexten
i redigeringsläget.

Om du vill ändra placering eller storlek på en kommentar drar du i dess
kantlinje eller hörn.

Om du vill ta bort kommentaren högerklickar du på cellen och väljer *Ta
bort kommentar*.

Du kan även högerklicka på en kommentar i fönstret Navigator och välja
några redigeringskommandon.

Du kan ange utskriftsalternativ för kommentarer i ett kalkylblad genom
att välja *Format - Sida* och klicka på fliken *Tabell*."Den 2016-05-17 kl. 14:43, skrev Mikael Olovsson:

> Nej så är det nog
>
> När jag sparar min Calc får jag upp en dialogruta med texten
>
> Det här dokumentet innehåller:
> Anteckningsvy
> Vill du fortsätta spara dokumentet?
>
> Som sagt hittar inget om det någonstans
>
> /Micke
>
> 17 maj 2016 kl. 14:38 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>
>> Tror inte du  kan bifoga något till listan!
>> //Jan
>> Den 2016-05-17 kl. 14:17, skrev Mikael Olovsson:
>>> Skärmdumpen försvann visst
>>> nytt försök
>>>
>>>
>>> 17 maj 2016 kl. 14:13 skrev Mikael Olovsson <[hidden email]>:
>>>
>>>> Hej
>>>> Vad betyder det här. Hittar inget i Hjälp eller inställningar
>>>> Kör mac OS 10.8
>>>> Dokumentet är öppnat från äldre Excel-format
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Micke
>>>> --
>>>> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
>>>> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>>>>
>>
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
>> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted