[sv-users] Autofilter

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Mikael Olovsson Mikael Olovsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Autofilter

Hej
Angående Calc

Försöker få Autofilter på rad 4 men får bara filter i en kolumn eller fullt filter på rad 1
Någon som vet hur man fixar det?


Micke
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Autofilter

Har inte kollat, men upplevt att autofilter fungerat till och från.
(Just nu har Autofilter fungerat för mig. LO v5)

1. Vad har du för LO version? OS?
2. Markera alla de celler som ska ingå i autofilter (med start från rad 4)

Då brukar det fungera för mig.

//Jan

Den 2016-05-17 kl. 08:45, skrev Mikael Olovsson:
> Hej
> Angående Calc
>
> Försöker få Autofilter på rad 4 men får bara filter i en kolumn eller fullt filter på rad 1
> Någon som vet hur man fixar det?
>
>
> Micke--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Mikael Olovsson Mikael Olovsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Autofilter

Jag har LO 5.0.6.3
på Mac 10.8

/Micke

17 maj 2016 kl. 09:55 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:

> Har inte kollat, men upplevt att autofilter fungerat till och från.
> (Just nu har Autofilter fungerat för mig. LO v5)
>
> 1. Vad har du för LO version? OS?
> 2. Markera alla de celler som ska ingå i autofilter (med start från rad 4)
>
> Då brukar det fungera för mig.
>
> //Jan
>
> Den 2016-05-17 kl. 08:45, skrev Mikael Olovsson:
>> Hej
>> Angående Calc
>>
>> Försöker få Autofilter på rad 4 men får bara filter i en kolumn eller fullt filter på rad 1
>> Någon som vet hur man fixar det?
>>
>>
>> Micke
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted