[sv-users] #DIV/0! - Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] #DIV/0! - Calc

Hej!
Har ett kalkylblad full med beräkningar.
Så länge bladet inte har information / siffror i alla celler kommer
många beräkningar att sluta med "Division med 0" error.

Finns det något bra sätt att hantera detta på?
____________

Funderar om "Villkorlig formatering" skulle kunna hantera "tomma celler"
eller celler med "0kr" i.
När cellen är tom - går det att hantera? - om kriteriet uppfylls skriva
"vit text" i resultatcellen.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted