[sv-users] Färgad bakgrund Calc!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Färgad bakgrund Calc!

Hej!

En sak som "retat" mig är att, när en bakgrund färgas i LibreOffice
tappar man "rutnätet".

I bland återställs det visuella rutnätet, genom att
- Markera de celler som ska få till baka rutnätet.
- Klicka på snabbknappen "Inramning" och välja rutnät.
- Till slut välja "Format / Celler / Inramning" och välja färg (oftast
ljusgrått som tidigare).

På skärmen fungerar det bra, men vid utskrift vill man inte alltid att
rutnätet ska följa med.
Enda alternativet är att ta bort inramningen innan utskrift....

Finns det någon inställning för att lösa detta?
Dvs. Alltid få en visuell inramning och enkelt kunna välja om rutnätet
ska med vid utskrift eller inte.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Färgad bakgrund Calc!

Hej!
I OpenOffice Calc och Excel finns "rutnätet" kvar även efter att man
färgat en yta.
Rutnätet gör det lättare att följa rader och kolumner, om inte alla
celler innehåller data.
//Jan

Den 2015-09-15 kl. 21:49, skrev Johnny Rosenberg:

> Den 15 september 2015 17:26 skrev Jan Öhman <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hej!
>
>     En sak som "retat" mig är att, när en bakgrund färgas i
>     LibreOffice tappar man "rutnätet".
>
>     I bland återställs det visuella rutnätet, genom att
>     - Markera de celler som ska få till baka rutnätet.
>     - Klicka på snabbknappen "Inramning" och välja rutnät.
>     - Till slut välja "Format / Celler / Inramning" och välja färg
>     (oftast ljusgrått som tidigare).
>
>
> Det är skillnad på rutnät och inramning. Du får inte tillbaka
> rutnätet, du skapar istället en inramning, som alltså är något helt
> annat. Därav att det beter sig annorlunda också.
>
>
>     På skärmen fungerar det bra, men vid utskrift vill man inte alltid
>     att rutnätet ska följa med.
>     Enda alternativet är att ta bort inramningen innan utskrift....
>
>     Finns det någon inställning för att lösa detta?
>     Dvs. Alltid få en visuell inramning och enkelt kunna välja om
>     rutnätet ska med vid utskrift eller inte.
>
>
> Ingen aning, jag använder aldrig rutnät. Vet inte riktigt vad man ska
> ha det till.
>
>
>
>     //Jan
>
>     --
>     For unsubscribe instructions e-mail to:
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Problems?
>     http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted