[sv-users] Fixerade rubriker

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Fixerade rubriker

Hej!
Att låsa rullningslisten vid en bestämd rad är enkelt.
Markera raden och välj "Fönster / Fixera"
Nu kan man rulla upp och ned och ändå se rubrikerna.

Men hur gör man om även en kolumn skall fixeras?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Fixerade rubriker

Tack!
Den varianten har inte testats tidigare  - Fungerar toppen!
//Jan
Den 2015-09-15 kl. 21:55, skrev Johnny Rosenberg:

> Den 15 september 2015 17:39 skrev Jan Öhman <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hej!
>     Att låsa rullningslisten vid en bestämd rad är enkelt.
>     Markera raden och välj "Fönster / Fixera"
>
>
> Du behöver inte markera hela raden. Första cellen på raden räcker,
> exempelvis A3 om du vill att rad 1 och 2 ska vara fasta.
>
>     Nu kan man rulla upp och ned och ändå se rubrikerna.
>
>     Men hur gör man om även en kolumn skall fixeras?
>
>
> Markera den cell som representerar den första raden och den första
> kolumnen som ska rullas. Exempelvis B2 om du vill ha en fast rad och
> en fast kolumn.
>
>
>
>     //Jan
>
>     --
>     For unsubscribe instructions e-mail to:
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Problems?
>     http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted