[sv-users] Hjälp att komma igång

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Gunnar Huss Gunnar Huss
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Hjälp att komma igång

Har iMac med operativsystemet El Capitain. Vill ladda ned Libre Office och är inne
på hämta - sidan. Hottar inget ställe där jag kan klicka på ”Hämta” !

Hälsningar!

Gunnar Huss
Sjökvarnsbacken 4
131 71 Nacka
08    7564752 bostad
070  6008630 mobil
08    50156737 landet


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Luna Jernberg Luna Jernberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Re: [sv-users] Hjälp att komma igång

http://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/?type=mac-x86_64&version=5.2.1&lang=sv-SE

2016-09-25 15:47 GMT+02:00 Gunnar Huss <[hidden email]>:

> Har iMac med operativsystemet El Capitain. Vill ladda ned Libre Office och
> är inne
> på hämta - sidan. Hottar inget ställe där jag kan klicka på ”Hämta” !
>
> Hälsningar!
>
> Gunnar Huss
> Sjökvarnsbacken 4
> 131 71 Nacka
> 08 7564752 bostad
> 070 6008630 mobil
> 08 50156737 landet
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.
> libreoffice.org
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
> unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted