[sv-users] Räkna med datum i Calc

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Räkna med datum i Calc

Hej!
Antag att jag har ett datum "2016-11-30" i en cell (B2)

I Cell B3 ska datumet vara 3 dagar senare (inget problem med formeln =B2+3)

Men om jag vill addera 3 månader till B2 (i C4) - Hur gör man och vad
blir resultatet?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Räkna med datum i Calc

2016-06-21 16:07 GMT+02:00 Jan Öhman <[hidden email]>:

> Hej!
> Antag att jag har ett datum "2016-11-30" i en cell (B2)
>
> I Cell B3 ska datumet vara 3 dagar senare (inget problem med formeln =B2+3)
>
> Men om jag vill addera 3 månader till B2 (i C4) - Hur gör man och vad blir
> resultatet?


Nu fick du allt något att bita i…

Tricket är att dela upp datumet i år, månad och dag. Det finns en funktion
som heter DATUM(År,Månad,Dag). Använd den.

=DATUM(ÅR(B2),MÅNAD(B2)+3,DAG(B2))

Om B2=2016-03-31, skulle vi nu få 2016-06-31, men eftersom juni bara har 30
dagar får vi istället som svar 2016-07-01 istället. Detta borde vara det de
flesta vill ha (första juli är ju faktiskt samma sak som trettioförsta
juni), annars får du nog göra din egen funktion. Det jobbigaste blir nog om
du exempelvis lägger på två månader på 2016-12-31, då du får 2017-03-03
eftersom februari 2017 bara har 28 dagar.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg>
> //Jan
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Räkna med datum i Calc

Tack! (blev glad när jag såg ett svar från dig)

Har lite svårt att hänga med att 1 Juli är samma som 31 juni...
Inser att "+ månader" innebär vissa oklarheter.
Jag tillhör nog de som fortfarande tycker att sista februari är en månad
efter sista januari...
dvs. att det känns mindre fel.

Ps. Jag har svenskt LibreOffice :) =>  =DATUM(ÅR(B2); MÅNAD(B2)+3;
DAG(B2)) (semikolon)

//Jan

Den 2016-06-21 kl. 21:24, skrev Johnny Rosenberg:

> 2016-06-21 16:07 GMT+02:00 Jan Öhman <[hidden email]>:
>
>> Hej!
>> Antag att jag har ett datum "2016-11-30" i en cell (B2)
>>
>> I Cell B3 ska datumet vara 3 dagar senare (inget problem med formeln =B2+3)
>>
>> Men om jag vill addera 3 månader till B2 (i C4) - Hur gör man och vad blir
>> resultatet?
>
> Nu fick du allt något att bita i…
>
> Tricket är att dela upp datumet i år, månad och dag. Det finns en funktion
> som heter DATUM(År,Månad,Dag). Använd den.
>
> =DATUM(ÅR(B2),MÅNAD(B2)+3,DAG(B2))
>
> Om B2=2016-03-31, skulle vi nu få 2016-06-31, men eftersom juni bara har 30
> dagar får vi istället som svar 2016-07-01 istället. Detta borde vara det de
> flesta vill ha (första juli är ju faktiskt samma sak som trettioförsta
> juni), annars får du nog göra din egen funktion. Det jobbigaste blir nog om
> du exempelvis lägger på två månader på 2016-12-31, då du får 2017-03-03
> eftersom februari 2017 bara har 28 dagar.
>
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
>
>
>
>> //Jan
>>
>>
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to:
>> [hidden email]
>> Problems?
>> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted
>>
>>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted