[sv-users] Villkorlig formatering - följer cell!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Villkorlig formatering - följer cell!

Hej!

Gjorde en "finess"
På rad "1" fanns en mängd rubriker (kolumn B-S)
Under dessa fanns information på ca 30.000 rader.

I kolumn "A" kunde man sätta ett "x" och då skulle hela raden markeras
med rödbakgrund och vit text.
Skrev två vilkorliga formateringar  (vet inte varför :-) )
- En för kolumn A2:A30000  => OM(($A2="x") ELLER ($A2="X")) - Måla röd
bakgrund med fet vit text (och lägg till grå ram runt cellen)
- En för ytan B2:S30000  => OM(($A2="x") ELLER ($A2="X")) - Måla alla
celler röd bakgrund med fet vit text (och lägg till grå ram runt cellen)

Så långt är allt gott och väl.
Fungerar bra.

Men så sorteras innehållet på annat sätt.
Nu följer inte de röda fälten med sorteringen.

Hur löser man detta?

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Villkorlig formatering - följer cell!

Tack för svaret!
Nu fanns allt på samma flik, men var finns "inkludera format"?
//Jan

Den 2015-09-15 kl. 21:55, skrev Johnny Rosenberg:

> Den 15 september 2015 17:51 skrev Jan Öhman <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Hej!
>
>     Gjorde en "finess"
>     På rad "1" fanns en mängd rubriker (kolumn B-S)
>     Under dessa fanns information på ca 30.000 rader.
>
>     I kolumn "A" kunde man sätta ett "x" och då skulle hela raden
>     markeras med rödbakgrund och vit text.
>     Skrev två vilkorliga formateringar  (vet inte varför :-) )
>     - En för kolumn A2:A30000  => OM(($A2="x") ELLER ($A2="X")) - Måla
>     röd bakgrund med fet vit text (och lägg till grå ram runt cellen)
>     - En för ytan B2:S30000  => OM(($A2="x") ELLER ($A2="X")) - Måla
>     alla celler röd bakgrund med fet vit text (och lägg till grå ram
>     runt cellen)
>
>     Så långt är allt gott och väl.
>     Fungerar bra.
>
>     Men så sorteras innehållet på annat sätt.
>     Nu följer inte de röda fälten med sorteringen.
>
>     Hur löser man detta?
>
>
> Har du provat att bocka i eller ur ”Inkludera format” i andra fliken?
>
> Med reservation för att det kan se annorlunda ut i LibreOffice jämfört
> med Apache OpenOffice, som jag använder.
>
>
>
>     //Jan
>
>     --
>     For unsubscribe instructions e-mail to:
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Problems?
>     http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted