[sv-users] ang. confirmation

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
bertil söderlund bertil söderlund
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] ang. confirmation

Varför skall jag confirmera något som jag redan har?
Behöver inte ha kopia på vad jag skickar, det har jag ju i min dator.
Var god ge mig ett utförligt svar på varför, har ju alltid fungerat tidigare?
Bertil Söderlund
     
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted