[sv-users] problem löst

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Gunilla Jonsson Gunilla Jonsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] problem löst

Angående problemet med textsjok som kom och gick, blinkade. Niklas
Johansson hade tipset som löste det hela. Det var en Typsnittseffekt!
Jag fick gå igenom filen, markera alla blinkande partier, högerklicka,
välja Tecken, Typsnittseffekter och ta bort ikryssningen för blink.

Hur denna typsnittseffekt kommit in i filen är fortfarande ett
mysterium, för jag hade inte använt den funktionen i det dokument det
gäller. Jag har använt Typsnittseffekter i andra dokument, men just
blinket har jag aldrig någonsin använt. Hur som helst är det löst, och
om någon annan får liknande problem, så är lösningen alltså enkel (om än
tidsödande).

Hälsningar, Gunilla Jonsson

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted