traducere pootle

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

traducere pootle

Traducerea serverului pootle versiunea 2.5 a fost încărcat pe serverul
oficial al proiectului.
Cele câteva zeci de traduceri de pe pootle.libreoffice.ro le încarc eu
și șterg proiectul de pe serverul nostru.
Cine vrea să ajute la traducere, o poate face aici:
http://pootle.locamotion.org/ro/pootle/

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted