traducere proiect LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

traducere proiect LibreOffice

În legătură cu discut,iile pornite în legat de viitorul traducerilor s,i
legat de narro, până acum nu am primit nici un răspuns din partea lui
Alex, dacă narro corespunde sau nu cerint,elor ca platformă de traducere.

Între timp The Document Foundation s,i-a schimbat serverul de pootle, pe
versiunea 2.5.
Ca funct,ionalităt,i oferite deja s,i versiunea precedentă (2.1.6) după
părerea mea era mai bun decât narro, dar funct,ionalităt,ile din 2.5
sunt extraordinar de practice s,i mut peste cele oferite de narro.

Ce s,tia în plus versiunea 2.1.6:
- dict,ionar terminologic
- generare dict,ionar terminologic pe baza traducerilor deja făcute din
proiect, bazat pe frecvent,a cuvintelor utilizate
- pe baza dict,ionarului terminologic lângă fiecare traducere unde se
găsea un cuvânt din dict,ionar, era afis,ată traducerea cuvântului respectiv
- suport perfect pentru templateuri, formatul PO, export s,i import
automatic, management foarte us,or a proiectelor
- mai multe limbi sursă la traducere (cine cunoas,te mai bine o altă
limbă decât cea engelză, poate folosi acea limbă ca sursă, dar totus,i e
bine să s,tit,i cât de cât s,i engleza pentru a verifica traducerea, s,i
din sursa originală)

Ce oferă 2.5 în plus:
- managementul mai dinamic a dict,ionarului terminologic
- memorie de traduceri (la o traducere nouă dacă acel cuvânt sau
expresie deja a fost tradus part,ial sau integral, această traducere
veche, automat apare ca propunere)
- la toate butoanele frecvent folosite sunt asociate taste rapide (nu e
nevoie de mouse, ceace înseamnă o viteză mult mai mare)
- s,i multe alte dezvoltări care fac s,i mai us,oară traducerea proiectelor

Între timp am creat un dict,ionar terminologic în limba română, care
deja va fi inclus în noua versiune de pootle (acesta va us,ura munca
tuturor cine în viitor vor utiliza pootle pentru a traduce proiecte în
română, fiindcă din start au sugestii la traduceri), s,i pe noua
platformă de traducere am tradus câteva mii de cuvinte, s,i merge
extraordinar de bine, este foarte comod de folosit, s,i cu toate că
cunosc destul de prost terminologia în română, bazat pe dict,ionarul
terminologic, pe memoria de traduceri s,i pe mai mult limbi sursă la
traducere, am putut să traduc foarte us,or.

După părerea mea nu are rost să ne chinuim cu narro în viitor, mai ales
că la fiecare release inclusiv RC va trebui totul exportat din el s,i
migrat în pootle, care chiar dacă narro s-ar putea actualiza us,or cu
templateul oficial, s,i ar exporta corect, ar lua ceva timp, s,i încă nu
vorbesc de corectarea erorilor, care toate trebuie portate înapoi în narro.

*Cred că ar trebui să luăm o decizie finală, ca traducerea proiectului
LibreOffice să fie continuat pe serverul Pootle oficial, s,i să fie
s,ters din Narro.*
La ora actuală deja nu văd nici un motiv să rămână pe narro.

Acum numărul de cuvinte care mai trebuie traduse este 9302, ultima parte
mare din traduceri este Calc-ul, dar dacă as,a de us,or va merge
traducerea în câteva zile sau câteva săptămâni se poate termina tot.

Momentan oricine cine are sau îs,i face cont în pootle poate să propună
traduceri, s,i dacă totul este OK cu propunerile va primi drept direct
de traducător. Drepturi de traducere la pootle să ceret,i scriind mail
pe această listă, eu s,i Lucian vă putem acorda drepturile necesare.

LibreOffice 3.6.4 RC1 va apărea în 2-3 zile, în el deja va fi inclusă
traducerea din narro. După release în primul rând ar trebui să ne
concentrăm la corectarea erorilor grave, ca la 3.6.4 final să fie totul
corect.
În câteva zile sau săptămâni va apărea template-ul pentru LibreOffice
4.0, la care t,inta trebuie să fie finalizarea 100%+recorectarea traduceri.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

oprea.luci@gmail.com oprea.luci@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: traducere proiect LibreOffice

Salut,

In mare parte sunt de acord cu tine si incep sa inclin balanta catre Pootle.
Cu toate acestea, momentan trebuie sa ramanem pe Narro deoarece:

 1. zilele acestea au fost traduse peste 1000 stringuri in Narro pe
    LibreOffice si as dori sa le preluam
 2. trebuie ca Alex sa blocheze proiectul din Narro, astfel incat sa nu
    se traduca in 2 locuri
 3. trebuie pregatit un anunt prin care se anunta ca pentru traducere se
    va utiliza Pootle
 4. trebuie modificata pagina referitoare la traducere de pe
    ro.libreoffice.org si libreoffice.ro

Lucian,

-----------------
Lucian Oprea
Telefon: 0745 592602

Pe 14.11.2012 15:47, Nagy Ákos a scris:

> În lega(tura( cu discut,iile pornite în legat de viitorul traducerilor
> s,i legat de narro, pâna( acum nu am primit nici un ra(spuns din
> partea lui Alex, daca( narro corespunde sau nu cerint,elor ca
> platforma( de traducere.
>
> Între timp The Document Foundation s,i-a schimbat serverul de pootle,
> pe versiunea 2.5.
> Ca funct,ionalita(t,i oferite deja s,i versiunea precedenta( (2.1.6)
> dupa( pa(rerea mea era mai bun decât narro, dar funct,ionalita(t,ile
> din 2.5 sunt extraordinar de practice s,i mut peste cele oferite de
> narro.
>
> Ce s,tia în plus versiunea 2.1.6:
> - dict,ionar terminologic
> - generare dict,ionar terminologic pe baza traducerilor deja fa(cute
> din proiect, bazat pe frecvent,a cuvintelor utilizate
> - pe baza dict,ionarului terminologic lânga( fiecare traducere unde se
> ga(sea un cuvânt din dict,ionar, era afis,ata( traducerea cuvântului
> respectiv
> - suport perfect pentru templateuri, formatul PO, export s,i import
> automatic, management foarte us,or a proiectelor
> - mai multe limbi sursa( la traducere (cine cunoas,te mai bine o alta(
> limba( decât cea engelza(, poate folosi acea limba( ca sursa(, dar
> totus,i e bine sa( s,tit,i cât de cât s,i engleza pentru a verifica
> traducerea, s,i din sursa originala()
>
> Ce ofera( 2.5 în plus:
> - managementul mai dinamic a dict,ionarului terminologic
> - memorie de traduceri (la o traducere noua( daca( acel cuvânt sau
> expresie deja a fost tradus part,ial sau integral, aceasta( traducere
> veche, automat apare ca propunere)
> - la toate butoanele frecvent folosite sunt asociate taste rapide (nu
> e nevoie de mouse, ceace înseamna( o viteza( mult mai mare)
> - s,i multe alte dezvolta(ri care fac s,i mai us,oara( traducerea
> proiectelor
>
> Între timp am creat un dict,ionar terminologic în limba româna(, care
> deja va fi inclus în noua versiune de pootle (acesta va us,ura munca
> tuturor cine în viitor vor utiliza pootle pentru a traduce proiecte în
> româna(, fiindca( din start au sugestii la traduceri), s,i pe noua
> platforma( de traducere am tradus câteva mii de cuvinte, s,i merge
> extraordinar de bine, este foarte comod de folosit, s,i cu toate ca(
> cunosc destul de prost terminologia în româna(, bazat pe dict,ionarul
> terminologic, pe memoria de traduceri s,i pe mai mult limbi sursa( la
> traducere, am putut sa( traduc foarte us,or.
>
> Dupa( pa(rerea mea nu are rost sa( ne chinuim cu narro în viitor, mai
> ales ca( la fiecare release inclusiv RC va trebui totul exportat din
> el s,i migrat în pootle, care chiar daca( narro s-ar putea actualiza
> us,or cu templateul oficial, s,i ar exporta corect, ar lua ceva timp,
> s,i înca( nu vorbesc de corectarea erorilor, care toate trebuie
> portate înapoi în narro.
>
> *Cred ca( ar trebui sa( lua(m o decizie finala(, ca traducerea
> proiectului LibreOffice sa( fie continuat pe serverul Pootle oficial,
> s,i sa( fie s,ters din Narro.*
> La ora actuala( deja nu va(d nici un motiv sa( ra(mâna( pe narro.
>
> Acum numa(rul de cuvinte care mai trebuie traduse este 9302, ultima
> parte mare din traduceri este Calc-ul, dar daca( as,a de us,or va
> merge traducerea în câteva zile sau câteva sa(pta(mâni se poate
> termina tot.
>
> Momentan oricine cine are sau îs,i face cont în pootle poate sa(
> propuna( traduceri, s,i daca( totul este OK cu propunerile va primi
> drept direct de traduca(tor. Drepturi de traducere la pootle sa(
> ceret,i scriind mail pe aceasta( lista(, eu s,i Lucian va( putem
> acorda drepturile necesare.
>
> LibreOffice 3.6.4 RC1 va apa(rea în 2-3 zile, în el deja va fi
> inclusa( traducerea din narro. Dupa( release în primul rând ar trebui
> sa( ne concentra(m la corectarea erorilor grave, ca la 3.6.4 final sa(
> fie totul corect.
> În câteva zile sau sa(pta(mâni va apa(rea template-ul pentru
> LibreOffice 4.0, la care t,inta trebuie sa( fie finalizarea
> 100%+recorectarea traduceri.
>
> Ákos
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: traducere proiect LibreOffice

Eu din start am corectat câtva erori grave, care blocau buildul în
pootle (deci de atunci, cum am și scris întrun mail anterior, narro a
devenit incompatibil cu pootle), și am tradus peste 4000 de cuvinte.
Narro trebuia blocat până când Alex nu face modificările, tu fiind
manager pe proiect teoretic ai acest drept, plus narro nu este
compatibil cu tempateul oficial.
Dacă faci un export, probabil traducerile noi se pot combina cu pootle,
dar iară trebuie convertit tot......., dar dacă cumva nu sa tradus în
Calc, atunci deja am tradus eu ce sa tradus și în narro, în afară de
calc, traducerea este aproape 100%.

2012.11.14. 16:21 keltezéssel, [hidden email] írta:

> Salut,
>
> In mare parte sunt de acord cu tine si incep sa inclin balanta catre
> Pootle.
> Cu toate acestea, momentan trebuie sa ramanem pe Narro deoarece:
>
> 1. zilele acestea au fost traduse peste 1000 stringuri in Narro pe
> LibreOffice si as dori sa le preluam
> 2. trebuie ca Alex sa blocheze proiectul din Narro, astfel incat sa nu
> se traduca in 2 locuri
> 3. trebuie pregatit un anunt prin care se anunta ca pentru traducere se
> va utiliza Pootle
> 4. trebuie modificata pagina referitoare la traducere de pe
> ro.libreoffice.org si libreoffice.ro
>
> Lucian,
>
> -----------------
> Lucian Oprea
> Telefon: 0745 592602
>
> Pe 14.11.2012 15:47, Nagy Ákos a scris:
>> În lega(tura( cu discut,iile pornite în legat de viitorul
>> traducerilor s,i legat de narro, pâna( acum nu am primit nici un
>> ra(spuns din partea lui Alex, daca( narro corespunde sau nu
>> cerint,elor ca platforma( de traducere.
>>
>> Între timp The Document Foundation s,i-a schimbat serverul de pootle,
>> pe versiunea 2.5.
>> Ca funct,ionalita(t,i oferite deja s,i versiunea precedenta( (2.1.6)
>> dupa( pa(rerea mea era mai bun decât narro, dar funct,ionalita(t,ile
>> din 2.5 sunt extraordinar de practice s,i mut peste cele oferite de
>> narro.
>>
>> Ce s,tia în plus versiunea 2.1.6:
>> - dict,ionar terminologic
>> - generare dict,ionar terminologic pe baza traducerilor deja fa(cute
>> din proiect, bazat pe frecvent,a cuvintelor utilizate
>> - pe baza dict,ionarului terminologic lânga( fiecare traducere unde
>> se ga(sea un cuvânt din dict,ionar, era afis,ata( traducerea
>> cuvântului respectiv
>> - suport perfect pentru templateuri, formatul PO, export s,i import
>> automatic, management foarte us,or a proiectelor
>> - mai multe limbi sursa( la traducere (cine cunoas,te mai bine o
>> alta( limba( decât cea engelza(, poate folosi acea limba( ca sursa(,
>> dar totus,i e bine sa( s,tit,i cât de cât s,i engleza pentru a
>> verifica traducerea, s,i din sursa originala()
>>
>> Ce ofera( 2.5 în plus:
>> - managementul mai dinamic a dict,ionarului terminologic
>> - memorie de traduceri (la o traducere noua( daca( acel cuvânt sau
>> expresie deja a fost tradus part,ial sau integral, aceasta( traducere
>> veche, automat apare ca propunere)
>> - la toate butoanele frecvent folosite sunt asociate taste rapide (nu
>> e nevoie de mouse, ceace înseamna( o viteza( mult mai mare)
>> - s,i multe alte dezvolta(ri care fac s,i mai us,oara( traducerea
>> proiectelor
>>
>> Între timp am creat un dict,ionar terminologic în limba româna(, care
>> deja va fi inclus în noua versiune de pootle (acesta va us,ura munca
>> tuturor cine în viitor vor utiliza pootle pentru a traduce proiecte
>> în româna(, fiindca( din start au sugestii la traduceri), s,i pe noua
>> platforma( de traducere am tradus câteva mii de cuvinte, s,i merge
>> extraordinar de bine, este foarte comod de folosit, s,i cu toate ca(
>> cunosc destul de prost terminologia în româna(, bazat pe dict,ionarul
>> terminologic, pe memoria de traduceri s,i pe mai mult limbi sursa( la
>> traducere, am putut sa( traduc foarte us,or.
>>
>> Dupa( pa(rerea mea nu are rost sa( ne chinuim cu narro în viitor, mai
>> ales ca( la fiecare release inclusiv RC va trebui totul exportat din
>> el s,i migrat în pootle, care chiar daca( narro s-ar putea actualiza
>> us,or cu templateul oficial, s,i ar exporta corect, ar lua ceva timp,
>> s,i înca( nu vorbesc de corectarea erorilor, care toate trebuie
>> portate înapoi în narro.
>>
>> *Cred ca( ar trebui sa( lua(m o decizie finala(, ca traducerea
>> proiectului LibreOffice sa( fie continuat pe serverul Pootle oficial,
>> s,i sa( fie s,ters din Narro.*
>> La ora actuala( deja nu va(d nici un motiv sa( ra(mâna( pe narro.
>>
>> Acum numa(rul de cuvinte care mai trebuie traduse este 9302, ultima
>> parte mare din traduceri este Calc-ul, dar daca( as,a de us,or va
>> merge traducerea în câteva zile sau câteva sa(pta(mâni se poate
>> termina tot.
>>
>> Momentan oricine cine are sau îs,i face cont în pootle poate sa(
>> propuna( traduceri, s,i daca( totul este OK cu propunerile va primi
>> drept direct de traduca(tor. Drepturi de traducere la pootle sa(
>> ceret,i scriind mail pe aceasta( lista(, eu s,i Lucian va( putem
>> acorda drepturile necesare.
>>
>> LibreOffice 3.6.4 RC1 va apa(rea în 2-3 zile, în el deja va fi
>> inclusa( traducerea din narro. Dupa( release în primul rând ar trebui
>> sa( ne concentra(m la corectarea erorilor grave, ca la 3.6.4 final
>> sa( fie totul corect.
>> În câteva zile sau sa(pta(mâni va apa(rea template-ul pentru
>> LibreOffice 4.0, la care t,inta trebuie sa( fie finalizarea
>> 100%+recorectarea traduceri.
>>
>> Ákos
>>
>>
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Alexandru Szasz Alexandru Szasz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: traducere proiect LibreOffice

In reply to this post by Nagy Ákos
Salut,

Eu nu mă mai implic de mult activ în traducere, așa că cine se ocupă activ
de traducere trebuie să ia decizii în ce privește procesul.

--
Alexandru Szasz

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted