Quantcast

traducere

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

traducere

  Am terminat traducerea elementelor principale din LibreOffice, mai
puțin câteva expresii matematice, care sunt prea complicate.
Dacă cineva este matematician pe listă, ar putea să ajute la traducere:

https://translations.documentfoundation.org/ro/libo_ui/translate/sc/#filter=incomplete

Cu acesta traducerea în principiu va fi pregătit pentru apariția lui
LibreOffice 5.0.

--
Ákos--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Loading...